Finansal DanışmanlıkFinansal Danışmanlık Hizmetlerimiz Firmalar ve Sermaye Şirketlerine yönelik olarak verdiğimiz eğitim amaçlı
finansal hizmetlerimiz konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir.

 
* Risk Yönetimi ve Risk Analizi
* Döviz Kuru ve Faiz Riskia
* Finansal Planlama ve Finansal Yönetim
* Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı
* İşletme Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi
* Menkul Kıymet Değerlemesi
* Firma ve Hisse Bazlı Temel Analizler
* Uluslararası Finansal Yönetim
* Alternatif Finansman Yöntemleri
* Factoring ve Leasing Fiyatlama Teknikleri
* Portföylerde Risk ve Getiri Hesapları
* Matematiksel Portföy Seçim Modelleri

 
* Arbitraj Fiyatlama Modeli
* Portföy ve Fon Performans Ölcümleri
* Firma ve Piyasa İstihbaratı Sektör Analizleri
* Şirket Değerlemesi
* Finansal Yeniden Yapılandırma
* İş Planı Oluşturma
* Fizibilite Raporu
* Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
* Satmak İstediğiniz Şirkete İlişkin
Mali ve Vergi Durum Tespiti Fon Yaratma Danışmanlığı
* Halka Arz Danışmanlığı
* Satın Almalara İlişkin Mali ve Vergi DurumTespiti
* Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli